Vojta Karafiát má 3. VT!

Když jsem minulý týden psal o úspěšném tažení Vojty Karafiáta na turnaji v Šumné, ani jsem si neuvědomil, že při získání výborného 2. místa musel z pozice dvanáctého nasazeného hrát vesměs se silnějšími soupeři. To znamenalo poměrně vysoký průměr soupeřů, a tak mě po pár dnech začaly zajímat podmínky pro splnění 3. VT.

Mezi jinými bylo podmínkou odehrání minimálně 7 partií s časovým limitem nejméně 10 minut na partii pro každého hráče. To Vojta splnil. Podle tabulky průměru Ela s percentuální povinností se mohlo jednat o intervaly 1100 - 1149 (76%), 1150 - 1199 (70%), 1200 - 1249 (64%), 1250 - 1299 (57%) atd. Po krátké chvíli jsem tedy spočítal průměr Vojtových soupeřů (1160), což znamenalo povinnost 70% v sedmi odehraných kolech. To odpovídá výsledku 5/7, nicméně Vojta uhrál ještě o půl bodu více, takže povinnost dokonce ještě překročil. Napsal jsem tedy předsedovi R. Moulisovi text, který byl přeposlán na Organizační komisi ŠSČR a ta mou domněnku potvrdila!

Znamená to tedy, že Vojtěch Karafiát je od včerejška prvním z mé skupiny, kterému se podařilo získat 3. VT. Gratulujeme!