Členská schůze ŠK Duras - 31.5.2017 od 19:00

Ve čtvrtek 31.5.2018 se od 19:00 koná ve sportovní hale na Vodové v herně Durasu (zasedačka 204) výroční členská schůze. Tímto zveme všechny členy klubu, aby přišli na členskou schůzi debatovat o výsledcích v sezóně 2017/2018, plánech do budoucna a hlavně personálních záležitostech (volba nového předsedy a zárovéň nového člena VV), které se týkají našeho klubu. Uvítáme samozřejmě také naše hosty v této sezóně. Občerstvení zajištěno, přijďte prosím s dostatečným předstihem.

Program členské schůze bude následující:

 1.  Zahájení (19:00)
 2.  Schválení programu členské schůze
 3.  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4.  Volba mandátové a návrhové komise
 5.  Zpráva předsedy a referenta mládeže o činnosti
 6.  Zpráva o hospodaření 2017/2018
 7.  Rozpočet na sezónu 2018/2019
 8.  Zpráva mandátové komise
 9.  Schválení přednesených zpráv
 10. Volba nového předsedy (člena) výboru
11. Diskuse
12. Závěr (21:00)

V příloze naleznete program členské schůze.

Na viděnou se těší Výkonný výbor ŠK Duras BVK - Královo Pole!

 

Add comment


Security code
Refresh