Pozvánka na členskou schůzi

Vážení šachoví přátelé,

ve čtvrtek 9. září 2021 se od 19:00 koná v sokolovně Brno-Řečkovice (Vážného 19) výroční členská schůze. Tímto zveme všechny členy klubu, aby přišli na členskou schůzi debatovat o plánech do budoucna a dalších tématech, které se týkají našeho klubu v této nelehké době. Uvítáme samozřejmě také naše hosty, rodiče a příznivce klubu. Občerstvení zajištěno, přijďte prosím s dostatečným předstihem.

Program členské schůze bude následující:

1. Zahájení (19:00)
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba mandátové a návrhové komise
5. Zpráva předsedy a referenta mládeže o činnosti
6. Zpráva o hospodaření 2020/2021
7. Rozpočet na sezónu 2021/2022
8. Zpráva mandátové komise
9. Schválení přednesených zpráv
10. Diskuse
11. Závěr (21:00)

V příloze naleznete program členské schůze.

Na viděnou se těší Výkonný výbor ŠK Duras BVK - Královo Pole.