Pozvánka na členskou schůzi

Vážení šachoví přátelé,

ve čtvrtek 13. června 2024 se od 19:00 koná v sokolovně Brno - Řečkovice (Vážného 19) výroční členská schůze. Tímto zveme všechny členy našeho klubu, aby přišli debatovat o plánech do budoucna a dalších tématech, které se našeho klubu týkají. Uvítáme samozřejmě také naše hosty, rodiče a příznivce klubu. Občerstvení zajištěno, přijďte prosím s dostatečným předstihem.

Program členské schůze bude následující:

1. Zahájení (19:00)
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba mandátové a návrhové komise
5. Zpráva předsedy a referenta mládeže o činnosti
6. Zpráva o hospodaření 2023/2024
7. Rozpočet na sezónu 2024/2025
8. Zpráva mandátové komise
9. Schválení přednesených zpráv
10. Změny ve výkonném výboru
11. Změna názvu klubu
12. Diskuse
13. Závěr (21:00)

Na viděnou se těší Výkonný výbor ŠK Duras BVK - Královo Pole.