Děti a mládež

ŠK Duras BVK Královo Pole dlouhodobě pracuje s mládeží. Hra v šachy podporuje logické myšlení a učí umění soustředit se. Právě umění soustředit se je velmi důležitá vlastnost jak pro perfektní zvládnutí školních povinností, tak pro zvládnutí obtížných situací v osobním životě.  
 
V současnosti náš klub pravidelně navštěvuje asi 25 mládežníků, kteří aktivně docházejí do tréninkových skupin různých výkonností a účastní se šachového turnajového dění na krajské i republikové úrovni. A jak je v našem klubu mládežnické šachové dění organizováno?
 
Kroužek začátečníků (skupina C) vedou Rudolf Moulis a Radek Strnad. Kroužek v šachové sezóně 2022/2023 zahajuje ve středu 14.9.2022. Náplní je naučit školáky těm nejzákladnějším dovednostem, tedy pravidla hry, hodnotu figur, umění zmatovat soupeřova krále na prázdné šachovnici a orientaci v zahájení partie. Tato skupina dětí hrává turnaje jednotlivců odpovídající úrovně, aby si ve svých začátcích osvojili pravidla hry a průběh turnaje.
 
Kroužek pokročilých svěřenců (skupina B) vede mezinárodní mistr Neklan Vyskočil. Kroužek v šachové sezóně 2022/2023 zahajuje ve čtvrtek 15.9.2022. Obsah tréninkové činnosti je zaměřen na zdokonalování se v základních dovednostech a na seznamování svěřenců s novými prvky šachové hry ve všech jejich fázích. Klíčovou složkou přípravy je rozbor sehraných partií, základní prvky v zahájeních, strategie ve střední hře a teorie koncovek. Tyto děti budou hrát nejen turnaje jednotlivců, ale i turnaje družstev, zejména krajské úrovně. Klub může vybraným zájemcům poskytnout individuální tréninkové vedení. 
 
Kroužek extraligového družstva (skupina A a B+) vede velmistr Tomáš Polák. Kroužek v šachové sezóně 2022/2023 zahajuje v úterý 6.9.2021. Obsah tréninkové činnosti spočívá v souboru přednášek týkajících se především strategie střední hry a koncovek. Dále se tento tým připravuje na zápasy družstva v dorostenecké extralize. Povinností je zde účast na krajských turnajích jednotlivců, kde se bojuje o postup na MČR. Účast na vícedenních turnajích dospělých (především o prázdninách), je přínosem.
 
Pro naši mládež, především pro pokročilé a členy extraligového družstva, pořádáme několikrát za rok různá soustředění, na kterých si mohou mládežníci své šachové umění ještě více zdokonalit. Hlavním lektorem na těchto soustředěních je velmistr Tomáš Polák.
 
Všechny kroužky pro sezónu 2022/2023 jsou vedeny v sokolovně Brno-Řečkovice, Vážného 19, 621 00 Brno.
 
TRENÉŘI MLÁDEŽE 
(A a B+) Tomáš Polák
(B) Neklan Vyskočil 
(C) Ing. Rudolf Moulis a Ing. Radek Strnad 
 
TRÉNINKY ve školním roce 2022/2023
Úterý: 15.00 - 19.00 pokročilí (B+ a A)
Středa: 15.15 - 16.15 začátečníci (C)  
Čtvrtek: 16.00 - 18.00 středně pokročilí (B)